Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Indien men een van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen. (art. 21 Visserijwet)

 • De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, welke wordt toegebracht aan derden, op welke wij ze en hoe dan ook ontstaan. 
 • Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of evenementen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur van "HSV Deest"
 • Individuele sportvissers mogen een wedstrijd niet hinderen en kunnen door de wedstrijdleiding worden verplaatst, mits het wedstrijdwater voorafgaand aan de wedstrijd met borden of via een mededeling is aangegeven. 
 • Zij die op deze vergunning de hengelsport beoefenen doen dit op eigen risico. 
 • Het bestuur van "HSV Deest" is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. 
 • Let op! De terreinen van HSV Deest zijn zo genaamde EIGEN TERREINEN. Dit is op diverse locaties aangegeven met borden. (verboden toegang art. 461 Wetboek van Strafrecht). Het zich zonder geldige vergunning begeven op deze terreinen kan leiden tot een procesverbaal. 
 • Parkeren bij de wateren van HSV Deest is alleen toegestaan op de aangelegde parkeerplaats danwel op de openbare weg en/of voor publiek toegankelijke plaatsen waar dit volgens de wet is toegestaan. Het is ten strengste verboden zich per bromfiets of auto over de wandelpaden naar de visstekken te gaan.
 • De sportvisser dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna dienen te worden ontzien. 
 • Oevers en taluds mogen niet worden beschadigd. 
 • Het vervuilen van het viswater en de oevers is verboden. 
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 01 oktober bij de ledenadministratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men contributie van dat jaar verschuldigd.