Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende regelgeving Uivermeertjes:

Hengelsport Stichting "De Uiver" is visrechthebbende als bedoeld in artikel 21 van de Visserijwet. Indien men een regel van dit reglement overtreedt, wordt men geacht onbevoegd in het terrein aanwezig te zijn (artikel 461 Wetboek van Strafrecht). Indien men daarbij ook nog vist in strijd met de wet of dit reglement worden zij geacht te vissen zonder de vereiste schriftelijke toestemming van de Visserijwet. (artikel 21 Visserijwet) 

De stichting stelt zich (mede) ten doel om leden van HSV Deest en personen met een speciale
schriftelijke toestemming van de stichting, een zo goed mogelijk viswater aan te bieden. 

Leden van HSV Deest die aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging voldaan hebben
mogen 7 dagen per week in de Uivermeertjes vissen met maximaal 2 hengels in de tijd, gelegen
tussen 07.00 uur en 22.00 uur. Buiten deze periode worden zij geacht daar te verblijven en te vissen
zonder schriftelijke toestemming artikel 21 Visserijwet. 

Houders van een geldige speciale schriftelijke toestemming van het bestuur van hengelsportstichting
de Uiver mogen 7 dagen per week en 24 uren per dag in de Uivermeertjes vissen met maximaal 3
hengels per toestemminghouder.

Jeugdleden onder de 12 jaar mogen vissen onder begeleiding van een lid of speciale
toestemminghouder van tenminste 21 jaar. 


Aanvullende regelgeving met betrekking tot: 

Uivermeertjes, Poolakker, 't Zeeltje, De Strangen en Het Grindgat 


Regels t.a.v. gedrag. 

Het plaatsen van een eenvoudig kampeermiddel van maximaal 9 vierkante meter grond oppervlak en 
in bedekte kleur donkerbruin of groen, is toegestaan met inachtneming van de regels van de
kampeerverordening van de gemeente Druten. 

Parkeren is alleen toegestaan op de aangelegde parkeerplaats danwel op de
openbare weg en/of voor publiek toegankelijke plaatsen waar dit volgens de wet is toegestaan. Het
is ten strengste verboden zich per bromfiets of auto over de wandelpaden naar de visstekken te
gaan. 

Een open vuur aanleggen of aanwezig hebben is verboden. Toestellen voor bakken of koken zijn wel
toegestaan. 

Harde muziek ten gehore brengen of andere vormen van geluidsoverlast veroorzaken is niet
toegestaan. 

Het onnodig gebruik van verlichting of zaklampen in de duisternis is niet toegestaan. 

U mag geen afval, lege flessen, sigarettenpeuken en dergelijke in het gebied achterlaten.

Ruw gedrag en/of overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.

 

Regels t.a.v. het voeren. 

Voeren en vissen met gekleurde maden is verboden. Partikels zoals bijvoorbeeld hennep, tijgernoten
en mais, mogen gebruikt worden mits ze vers en goed bereid zijn. Pinda ’s zijn verboden om mee te
vissen of voeren. 

Regels t.a.v. Karpers en Snoeken. 

Alle soorten karpers en Snoek dienen zo snel mogelijk in hetzelfde water te worden teruggeplaatst.
Gebruik van bewaarzakken is verboden. Het “zakken “van karpers is verboden. 

Het gebruik van een ruime onthaakmat is verplicht 

Op afstand bestuurbare voerboten zijn toegestaan waarbij men rekening dient te houden met
andere vissers. 

In de nacht varen is niet toegestaan muv drillen van vis en uitvaren lijnen. 

Vislood dient vrij te komen bij lijnbreuk.
 
Alle gevangen karper blijft eigendom van HSV Deest. Bij diefstal of een poging daartoe van
gevangen vissen wordt direct proces-verbaal opgemaakt. 

Het bestuur adviseert om alle gevangen karpers direct te behandelen met een desinfecterend middel
en deze zo snel mogelijk terug te plaatsen in het water.
 

Regels t.a.v. overige vissoorten.

Leden van HSV Deest mogen – mits voor eigen gebruik - gevangen vissen (m.u.v. karpers) onbeperkt meenemen. Overige vispashouders mogen maximaal 2 vissen per dag (m.u.v. karper. Deze mogen niet worden meegenomen) en snoekbaars (maximaal 2 per persoon per dag) voor eigen gebruik meenemen. Deze voor consumptie bestemde vissen dienen daarbij echter wel onmiddellijk gedood te worden.
 

Handhaving.

De aangestelde verenigingscontroleurs en BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) zullen
regelmatig aan het water controleren. Zij zijn bevoegd om een wettig ID-bewijs en de speciale schriftelijke toestemming en/of de vispas van HSV Deest ter inzage te vragen. Bij geconstateerde overtreding van dit reglement of wettelijk strafbare feiten, worden deze onmiddellijk ingenomen. Indien zij gebruik maken van deze bevoegdheid sturen zij een rapportage over de gedraging en de ingenomen documenten onverwijld naar het bestuur van
HSV Deest. De BOA’s zijn bovendien bevoegd om proces-verbaal op te maken. 

Over zaken die niet in dit reglement worden geregeld en die als strijdig met de doelstelling worden
ervaren, beslist het bestuur van HSV Deest.