Visserijwet en -regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Deze wetten en regels zijn opgedeeld in twee gebieden: 


Als je melding wilt maken van visstroperij, maak dan gebruik van het Meldingsformulier visstroperij en illegale visserij.

Visrechten en controlerende instanties

Politie en de Algemene Inspectiedienst (AID) kunnen de Kamer voor de Binnenvisserij bellen met een speciaal verzoek om visrechten informatie, bijvoorbeeld noodzakelijk voor een proces verbaal.

Kamer voor de binnenvisserij
Bezoekadres: Verzetslaan 30, 7411 HX, Deventer
Postadres: Postbus 363, 7400 AJ, Deventer
Tel. 0570-669931
Fax. 0570-667707

Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd contact opnemen met Sportvisserij Nederland.